مطالب سایت

مطالب موجود در سایت

 

هرنوع بهرگیری از مطالب سایت بدون ذکر  منبع و نام نویسنده ممنوع است.

وبسایت اسکناس از دریافت مقاله های بازدیدکنندگان گرامی درباره اسکناسهای ایران و همچنین مطالب مربوط به اسکناس و گردآوری آن استقبال وبا نام صاحب مقاله در قسمت مقالات منتشر می نماید.

البته بازدیدکنندگان گرامی در صورت تمایل می توانند نظر و دانش خود را در زمینه اسکناسها در زیر هر آیتم در قسمت نظرات منتشر نمایند یا در همان قسمت اگر پرسشی دارند مطرح نمایند تا مدیریت سایت پاسخ دهد.

دراینجا شایان ذکر است که کتاب جامع و کاملی در زمینه اسکناسهای ایران توسط مدیریت سایت در دست تدوین است که حاوی نکات کاملتری نسبت به مطالب وبسایت می باشد.